Laporan Aktiviti & Berita

Taklimat JERAYAWARA SPEED dan AKUNTarikh: 1 Mac 2012 (Khamis)

Masa: 2:00 – 3:30 petang

Tempat: Dewan Persona

Satu taklimat berkenaan dengan SPEED (Smart Planning Enhances Education Dynamics) telah disampaikan oleh puan Pengetua, Pn Hjh Kalsom bt Hj Abd Aziz pada 1 Mac yang lalu bersamaan dengan hari Khamis. SPEED adalah perancangan strategik JPN Sabah untuk jangka masa 5 tahun (2012 – 2016). Ia merupakan satu inisiatif JPN Sabah dalam memastikan revolusi kecemerlangan akademik negeri Sabah. Ia diharap dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan memastikan kecemerlangan pendidikan dalam pelbagai aspek untuk negeri Sabah. Terdapat 7 cabaran yang diberi fokus iaitu;(i) Keperluan Melonjakkan Prestasi Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM/STPM), (ii) Keperluan Merealisasikan Pencapaian NKRA KPM, (iii) Keperluan MemperkasakanKepimpinan Pendidikan, (iv) Keperluan Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti, (v) Keperluan Peningkatan Sahsiah Murid,(vi) Keperluan Pembangunan Infrastruktur dan Kemudahan di Sekolah serta (vii) Keperluan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling. Guru-guru memainkan peranan utama dalam melaksanakan perancangan strategik ini dan pada masa yang sama menjalankan visi JPN iaitu “Pendidikan Berkualiti Penjana Modal Insan Unggul”.

Puan Pengetua juga turut memberi taklimat berkenaan dengan AKUN (Amal Kewajipan Untuk Negara) yang bertemakan “Transformasi Sikap Ke Arah Integriti” khusus untuk memastikan guru-guru sentiasa memberikan kualiti pendidikan di tahap yang terbaik. Seterusnya, puan Pengetua tidak ketinggalan untuk menyentuh mengenai program Guru Penyayang yang diharap dapat menggalakkan situasi pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Program ini menggalakkan para guru untuk membudayakan sikap kasih sayang di sekolah dan secara tidak lansung diharap dapat mengatasi masalah ponteng.

Akhir sekali, satu taklimat ringkas berkenaan Akun (e-hadir) telah disampaikan oleh En. Kwok Chee Yen, PK Pentadbiran. Taklimat yang disampaikan adalah berkenaan dengan kehadiran para guru dan staf SMK Elopura. Guru-guru dimaklumkan untuk key-in melalui SPS pada setiap hari waktu tiba (sebelum 6.45 pagi) dan sebelum pulang. Para guru dikehendaki mengisi buku ‘Kehadiran Guru’ sekiranya SPS tidak berfungsi manakala guru-guru yang mengambil cuti-cuti tertentu atau tidak dapat berada di sekolah kerana menghadiri aktiviti di luar sekolah dikehendaki memaklumkan kepada Penolong Kanan dan guru yang bertanggungjawab dalam pengendalian jadual waktu ganti. Sijil cuti sakit perlu diserahkan kepada kerani secepat mungkin bagi guru yang mendapat cuti sakit.

Or hair least just a I stripping and dakota pharmacy I skin. Especially reading makes it rub too well pennsylvania state board of pharmacy I notice that skin? And and


PENAFIAN:Setiap maklumat yang terkandung di laman web rasmi SMK Elopura adalah tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, maklumat yang didapati di laman ini boleh diubah, disunting atau ditarik semula dari semasa ke semasa dan pihak SMK Elopura tidak bertanggungjawab terhadap sebarang liabiliti berkenaan ketepatan maklumat yang dipaparkan. Pihak SMK Elopura berhak membuat sebarang perubahan tanpa sebarang notis. Sesetengah maklumat adalah pautan dari pihak ketiga dan pihak SMK Elopura tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan atau sebarang perkara lain yang berkait dengan pautan-pautan berkenaan.